Home
email
Visie
Projecten
Werkwijze
Referenties
Over ons
Contact

Welkom bij Ogink Consultancy

Ogink Consultancy is een zelfstandig adviesbureau voor verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. We bieden innovatieve en integrale oplossingen met een optimaal resultaat. Daarvoor zoeken we samenwerking met verschillende partijen en creëren we draagvlak. We denken niet alleen na over de oplossing van het vraagstuk, maar zijn ook in staat om grip op het proces te krijgen.

Met ruim 10 jaar ervaring in advisering en projectmanagement zijn we een professionele en betrouwbare partner voor al uw mobiliteitsvraagstukken. Onze werkzaamheden lopen uiteen van stationsontwikkeling, verkenningsstudies, bestemmingsplannen, bereikbaarheidsvisies, system engineering, risicomanagement en aanbestedingen tot medewerking aan projecten als duurzaam veilig, bundeling doelgroepenvervoer, fietsbeleidsplannen en lightrail.

n 5 5 5 5 5